case.

Effectievere behandeling in het Prinses Máxima Centrum met een state of the art patiëntendossier

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum. Dat initiatief is uitgemond in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een uniek centrum waar alle hoogcomplexe zorg en research voor kinderen met kanker bij elkaar komt.

Diensten

UX design, Software development

Markt

Zorg

In gebruik sinds

2017

Technologieën

.NET Framework 4.5, EntityFramework 6.1, AngularJS 1.5, MongoDB 3.2, Sendgrid

De uitdaging

De integratie van zorg én research vormt de sleutel om te komen tot nieuwe inzichten, verbeterde behandelingen en nieuwe behandelingen. In de praktijk vindt dit plaats door middel van klinisch onderzoek. De uitvoering van klinische trials bestaat uit het testen van behandelingen of andere medische ‘interventies’ op menselijke proefpersonen. Zulke onderzoeken zijn bijvoorbeeld nodig om de werkzaamheid en veiligheid van (potentiële) nieuwe geneesmiddelen aan te tonen.
Het unieke en de kracht van het Prinses Máxima Centrum is die integratie van zorg en research. En dat betekent dat alle patiënten (na toestemming uiteraard) meedoen aan onderzoek én dat alle uitkomsten van dat onderzoek ook snel weer beschikbaar zijn voor alle patiënten. Dit is essentieel om meer kinderen te gaan genezen met minder bijwerkingen en late effecten.
Voor klinisch onderzoek is data nodig. En dus dient informatie rondom patiënten, diagnostiek, risicoclassificatie, behandeling(en) en controles centraal verzameld te worden. Deze informatie komt van artsen, vepleegkundigen, verzorgenden, patienten en/of verwanten. En soms worden onderdelen van de behandeling ook door buiten het Prinses Maxima Centrum uitgevoerd.  Aan Whyellow de uitdaging om hiervoor een state-of-the-art EPD te realiseren.

De oplossing

Whyellow heeft een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) opgezet voor het Prinses Máxima Centrum waarmee verpleegkundigen, artsen en data-analisten op intuïtieve wijze toegang krijgen tot alle relevante gegevens van een patiënt en de behandeling. Dit systeem is in nauwe samenwerking met key-users ontwikkeld en is beschikbaar via een browser en de tablet. Het systeem is ook geschikt om externen die werkzaam zijn in ‘shared care locaties’ toegang tot het dossier te verschaffen. Daarnaast is een koppeling gerealiseerd met HiX van Chipsoft.

Gerelateerde cases

Peer-to-peer fundingplatform voor Bestevaer Capital Funding2024-06-11T14:32:58+02:00
Fundingplatform
VeeOnline: Van een legacy applicatie naar real-time platform2024-03-18T16:17:34+02:00
VeeOnline
Whyellow automatiseert de puzzel van kindplanning voor Partou2024-06-11T14:31:56+02:00

Unieke uitdaging zoekt betrouwbare IT-partner?
Zet de eerste stap en neem contact met ons op.

Neem contact op