Event driven decision making

Heeft jouw organisatie een controlerende taak, verwerk je veel data/externe gebeurtenissen en gebruik je veel kennis bij het uitvoeren van die taak? Met het Framework for Event driven Decision making (FED) automatiseer je  kennisintensieve, event gedreven bedrijfsprocessen op een eenvoudige manier. Hierdoor ben je flexibel en anticipeer je snel op veranderingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving. FED combineert de voordelen van een open source/microservices architectuur met de flexibiliteit van een business rule engine.

Ben jij klaar voor FED?

  1. Heeft je organisatie een controlerende taak en wijzigen de regels waar de branche aan moet voldoen regelmatig?
  2. Zijn je bedrijfsprocessen kennisintensief en is efficiëntie cruciaal voor jou en en je klanten?
  3. Heb je te maken met veel externe/interne gebeurtenissen waar je op moet reageren?
  4. Is de uitvoering arbeidsintensief en aan interpretatie onderhevig?

Uitleg.

Met FED als basis digitaliseer je de meest complexe event gedreven taken op een eenvoudige manier. Centraliseer en integreer alle kennis rond wet- regelgeving, branchekennis en workflow met een centrale business rule engine.

Resultaat

  • Een slimme gerobotiseerde backoffice die onmiddelijk op alle externe gebeurtenissen reageert.
  • Altijd de toepassing van de laatste actuele inzichten (beslisregels) op alle events.
  • Een wendbare organisatie met veel minder technische afhankelijkheden.

Platform.

FED is een standaard architectuur volledig gebaseerd op microservices (https://microservices.io/)

Het FED-framework bestaat uit verschillende componenten. De kern bestaat uit het beheer van de businessrules (regels) en dat draait om de logica voor:

  1. Afhandeling van gebeurtenissen (EventHandler);
  2. Besluitvorming (Decisionmaker); 
  3. Logistieke afhandeling (LogisticsHandler). 

Logica binnen deze drie subtaken worden in de domeinspecifieke business rules ondergebracht. Alle rules staan los van de generieke kern en kunnen dus eenvoudig worden aangepast.  

No Code.

Hiermee combineert FED de voordelen van “no-code” programmeeromgevingen met de voordelen van een open source microservice architectuur. Best of both worlds! De architectuur is volledig gebouwd op Microsoft .net core, bovenop een NoSQL MongoDB database cluster. Door de microservices in een docker container onder te brengen, is de eindoplossing zeer schaalbaar, beheerbaar en geschikt voor hosting in de cloud of on-premise.

De ideale oplossing voor een high volume high/performance event driven oplossing op maat!

Case.

Royal GD realiseerde een nieuw centraal systeem genaamd RAP (Running Animal health Program) op basis van het FED platform. RAP beschikt over alle benodigde kennis rondom diergezondheid programma’s die GD veehouders biedt. RAP monitort alle gebeurtenissen zoals geboortes, verplaatsingen en aanlevering van melk-, bloed- en weefselmonsters.

“Strategische wendbaarheid is in onze sector letterlijk van levensbelang. Wij moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen in de branche. Het verbeterprogramma waar RAP deel van uitmaakt, betekent voor ons een enorme slag qua klantgerichtheid, snelheid, flexibiliteit en maakt ons een agile onderneming!”

Bert de Lange – directeur Farmer & Veterinarian Products and Services bij Royal GD

Meer weten over deze case? Download het white paper via onderstaande knop:

Download

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over FED of de case van Royal GD? We lichten het graag toe! 

Of neem contact op met

Bart van den Broek
Account manager
+31 (0)6 4839 4824
bart.van.den.broek@whyellow.nl