case.

Een administratieve zorg minder
met intelligent registratiesysteem voor Rensis

De uitdaging

Rensis biedt dagopvang, naschoolse opvang en de mogelijkheid tot logeren voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Daarnaast biedt de organisatie individuele zorg, groepsbegeleiding en speciale begeleiding voor kinderen met specifieke problemen. Omdat de zorgvraag van kinderen en ouders varieert is hierbij maatwerk vereist. Dat maatwerk is echter ook administratief het meeste werk en een foutgevoelig proces. Wat is in het zorgarrangement precies afgesproken met de ouders? Past dit in de planning? Welke zorg is er exact geleverd in een bepaalde periode?

Iedere maand hebben de medewerkers van Rensis er een hele kluif aan om de urenadministratie in lijn te brengen met de afspraken uit het zorgarrangement. De geleverde zorg moet passen bij de indicatiestelling, zodat het beheer van het Persoonsgebonden Budget door de ouders en de verantwoording richting het zorgkantoor transparant verloopt.

Diensten

Digital strategy, UX design, Software development, Mobile development, Hosting

Markt

Zorg

In gebruik sinds

2014

Technologieën

Java 8, Play Framework 2, Bootstrap 3.1, jQuery 1.4, Ionic 1.0, Postgres, Jasper Reports, Amazon S3

Over Rensis

Rensis helpt bijzondere kinderen met een intensieve zorgvraag een leuk en normaal bestaan te leiden door ze op te vangen en die persoonlijke zorg te bieden die nodig is voor kind en ouder. De medewerkers van Rensis willen vooral bezig zijn met de kinderen en hebben geen tijd voor administratieve rompslomp, maar wat zij wel belangrijk vinden is transparantie in kosten en verleende zorg. Met het registratiesysteem van Whyellow wordt het facturatieproces versneld en inzichtelijker.

De oplossing

Whyellow heeft een slim registratiesysteem ingericht dat Rensis in staat stelt om de administratieve rompslomp te verminderen. Het systeem legt op zeer eenvoudige wijze de feitelijk geleverde zorg vast en combineert deze maandelijks met de zorgarrangementen. Zo kunnen met één druk op de knop alle facturen gegenereerd worden. Deze worden na akkoord toegevoegd aan het kind-dossier waar de ouders toegang toe hebben. Een complex handmatig administratief proces wordt hiermee gereduceerd tot een simpele taak voor de zorgverlener, waardoor de aandacht maximaal kan uitgaan naar de kern: persoonlijke aandacht voor de kinderen.

Unieke uitdaging zoekt betrouwbare IT-partner?
Zet de eerste stap en neem contact met ons op.

Neem contact op