Prinses Maxima Centrum

Het nieuwe Prinses Máxima Centrum, dat in de loop van 2016 in Utrecht is geopend en hét centrum voor kinderoncologie is, maakt gebruik van een state of the art Elektronisch Patiënten Dossier. Deze database is een van de factoren die de behandeling van kinderen met kanker effectiever zal maken.

 

Uitdaging

Elk jaar krijgen 550 kinderen in Nederland kanker. Voorheen werden deze kinderen verspreid over 7 universitaire ziekenhuizen in Nederland behandeld. Het nieuwe Prinses Máxima Centrum bundelt de best mogelijke zorg, hoogstaand onderzoek, onderwijs en opleiding om het aantal kinderen dat van kanker geneest substantieel te verhogen en de kwaliteit van (over)leven te bevorderen.

Onderdeel van de best mogelijke zorg is het opbouwen van heuristieken ter verbetering van behandelingen. Hiervoor dient informatie rondom patiënten, diagnostiek, risicoclassificatie, behandeling(en) en controles centraal verzameld te worden. Deze database vormt de basis om retrospectieve analyses te maken en de effectiviteit van methodes te analyseren.

Oplossing

Whyellow heeft een state of the art Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) opgezet voor het Prinses Máxima Centrum waarmee verpleegkundigen, artsen en data-analisten op intuïtieve wijze toegang krijgen tot alle relevante gegevens van een patiënt en de behandeling. Dit systeem is in nauwe samenwerking met key-users ontwikkeld en is beschikbaar via een browser en de tablet.

Vervolgontwikkelingen bestaan uit de ondersteuning van processen voor shared care (en behandeling thuis) binnen één omgeving / database zodat er een integraal beeld van de patiënt ontstaat en alle partijen gebruik maken van dezelfde informatie. Ook willen we dit systeem op termijn door laten groeien naar een protocol-gestuurd EPD waarbij oncologische kennis binnen en buiten Nederland beschikbaar wordt gesteld.