Mpluz

Mpluz is een creatief projectbureau voor audiovisuele communicatie. Sinds 2002 ontwikkelt het bureau concepten voor de medische sector die multimedia, ICT en klinische techniek combineren. Voorbeelden hiervan zijn de verslag- en (tele)vergaderkamer, de digitale operatiekamer, de medische werkplek en ziekenhuisbreed beeldbeheer.

 

Uitdaging

De ontwikkeling van de digitale operatiekamer is gestart in 2002 en gaat snel. Inmiddels is dit concept bij een groot aantal ziekenhuizen in Nederland en België in gebruik. Beeld en geluid nemen een steeds grotere rol in tijdens de operatie omdat de artsen steeds vaker arthroscopische technieken gebruiken om patiënten te behandelen in plaats van ouderwetse -invasieve- operatieve technieken. De impact op de patiënt is kleiner, waardoor het herstel voorspoediger verloopt en de risico’s kleiner zijn.

Oplossing

Whyellow heeft als softwarepartner van Mpluz het concept gerealiseerd dat als doel heeft de opgeslagen videobeelden (realtime) buiten de OK beschikbaar te stellen. Hierdoor wordt het mogelijk om veel efficiënter dan voorheen collega’s te raadplegen. Een PC of mobile device volstaat om “mee te kijken” met de chirurg.

Daarnaast kan met de Videomanager een videoverslag van de operatie worden gemaakt.

Het biedt de arts de mogelijkheid specifieke gedeeltes van het beeldmateriaal te markeren en van commentaar te voorzien. Hierdoor ontstaat een beknopt en relevant beeldverslag dat in het Elektronisch Patiëntendossier kan worden opgenomen.

In enkele maanden tijd is een operationele versie van de Videomanager gerealiseerd. Gebaseerd op moderne open source java / web technologie. Een mooie samenwerking tussen een domeinexpert en Whyellow als innovatieve software specialist.