Gezondheidsdienst voor Dieren

Gezondheidsdienst voor de Dieren (GD) werkt elke dag op een innovatieve manier aan de gezondheid van dieren. Dit doen zij door de gezondheid van landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren te testen in het laboratorium en daarbij mogelijke risico’s te controleren. Zij doen dit samen met dierhouders, dierenartspraktijken, overheden en het bedrijfsleven.

 

Uitdaging

Het controleren van de diergezondheid is een doorlopend proces en vraagt om bewijslast vanuit veehouderijen, controles bij het lab, registratie en verwerking in systemen en efficiënte communicatie naar in- en externe partijen. Voor de GD is het van belang dat dit gehele proces omtrent het ziektevrij verklaren van veehouders, geautomatiseerd en vereenvoudigd wordt in één modulair systeem. Doordat de GD te maken heeft met verschillende partijen en hen juist dient te informeren, staat Whyellow voor de uitdaging om deze complexe puzzel op te lossen.

Oplossing

Het doel is dat alle binnenkomende bewijzen (testresultaten), handelingsverzoeken, communicatie betreft logistiek en acties geautomatiseerd worden, zodat het gehele proces binnen de GD wordt geoptimaliseerd. Hiervoor heeft Whyellow RAP (Running Animal health Programm) ontwikkelt. RAP is de intelligente motor die alle testresultaten beoordeelt, de status van de diergezondheid van de veehouders bijhoudt, communiceert met externe systemen en realtime berichten verstuurd. De realtime berichten geven aan welke acties een veehouder, het lab of een andere partij dient uit te voeren. Met RAP heeft Whyellow ervoor gezorgd dat het gehele proces aanzienlijk is verbeterd. De Gezondheidsdienst voor de Dieren kan sneller werk verrichten en zich beter focussen op de kerntaken.

 

Resultaat

  • Eén efficiënt systeem voor alle diersoorten
  • 100% procesautomatisering van labtesten
  • Realtime informatie beschikbaar
  • Betere rapportage naar overheid en belanghebbende partijen