Flowways

Over heel de wereld worden olie en gas producten geproduceerd en getransporteerd om uiteindelijk verwerkt te worden tot eindproducten. Het meten van de juiste hoeveelheden, van deze producten is cruciaal, ook voor Flowways. Hiervoor worden high tech vloeistof meetsystemen toegepast, welke op nauwkeurigheid worden gekalibreerd.  CVT (Calibratie-Verificatie-Tool) is het hulpmiddel om snel en eenvoudig kalibratiedata te analyseren en systeem-afwijkingen/menselijke fouten te detecteren.

 

Uitdaging

Het vaststellen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van meetsystemen is een gespecialiseerde tak van sport, waarin testen, analyse en certificering aan de orde van de dag zijn. De productkenmerken, de omstandigheden van de meting en de tolerantie van de configuratie spelen daarbij een essentiële rol. Voor een correcte verwerking, de aggregatie van meetdata en een overzichtelijke presentatie van de resultaten, zijn vaak complexe -geautomatiseerde- meetoplossingen nodig. De verificatie van een correcte werking van een dergelijk systeem en het vaststellen van de nauwkeurigheid, is een arbeidsintensieve klus die veel kennis vereist.

Oplossing

Whyellow heeft samen met Flowways, een gespecialiseerd partner, een concept ontwikkeld speciaal bedoeld voor de verificatie van een calibratie-faciliteit voor olie- en gasflowmeters. Dit platform wordt bijvoorbeeld ingezet om de resultaten van metingen aan vloeistofmeters die ter calibratie worden aangeboden aan Euroloop Hycal (onderdeel van het Nederlands Metrologisch Instituut), te verifiëren. Een verificatieproces dat voorheen zeer arbeidsintensief was voor een gespecialiseerd metroloog, kan nu in een fractie van de tijd worden uitgevoerd. De systeem-integriteit en de resultaten kunnen altijd worden gegarandeerd.