blog.

Kan jij kiezen: ‘deep learning at the edge’ of ‘MR driven customer engagement’?

Michiel, CEO van Whyellow vertelt zijn verhaal

Let op:

Dit is een uitgeschreven, verkorte versie van de presentatie van Michiel Lampe, CEO van Whyellow, tijdens de inspiratiesessie ‘Strategische technologie trends 2019’ van 4 april 2019.

Welke organisatie heeft vandaag de dag ‘digital transformation’ niet benoemd als een van de speerpunten in haar strategische plannen? Digital transformation gaat over bedrijfsprocessen, klantinteractie, cultuur en uiteraard technologie. Je zoekt naar bruikbare technologieën die daadwerkelijk kunnen helpen om jouw bedrijfsvoering te moderniseren. Het is echter geen sinecure om je weg te vinden in het complexe woud van IT-jargon. Wie moet je geloven? De gerenommeerde tech-reuzen, analisten als Gartner, of juist al die kleine snelle startups? Of toch maar eerst duur extern advies inwinnen om je verantwoordelijkheid af te kopen…

Je zult dit soort vraagstukken zelf moeten tackelen, maar in deze blog proberen we je een beetje richting te geven. De kapstok die we hiervoor gebruiken zijn de ‘Strategic Technology trends’ zoals Gartner deze ziet in 2019. Voor degenen die nog nooit van Gartner hebben gehoord – Gartner is een trendwatcher op het gebied van technologie. En niet alleen houden ze trends in de gaten, ze vragen ook aan C-level management van legio grote bedrijven waar zij op in zetten.

Dat resulteert in de jaarlijkse, beruchte hype cycle.

Een voorbeeld: de Rubik’s kubus. Een gepatenteerde uitvinding van de Hongaarse Ernő Rubik. Het patent is uit 1974. Pas toen een Duitse spellenmaker in de jaren 80 ermee aan de slag ging, werd het een wereldwijde hit. In circa 3 jaar werden er 100 miljoen verkocht. Zo snel als de trend echter kwam, zo snel verdween deze ook weer. Tot hij jaren later weer opdook, onder andere in alternatieve vormen (bv Pyraminx Puzzle). In 2005 kwam er zelfs een officiële World Cube Association. Er was/is een trouwe schare cube fans en het product is ‘there to stay’ gebleken.

Zoals het verloop in populariteit van de de Rubik’s kubus, zo kijkt Gartner dus ook naar het verloop van de adoptie en toepassing van nieuwe technologieën. In de ‘Hype Cycle for Emerging Technologies 2018’ en de top tien ‘Strategic Technology trends 2019’ worden de volgende relevante trends onderkend. Tijdens onze inspiratiesessie van 4 april 2019 heb ik ze alle 10 behandeld. Voor wie dit nog eens terug wil lezen of er 4 april niet bij kon zijn, licht ik ze hieronder in willekeurige volgorde en in Jip en Janneke taal nog een keer toe.

Digital Twin

Zie dit als een digitale afspiegeling van “iets” in een fysieke omgeving. Dat kan een productielijn zijn in een fabriek, of een model van een machine of een vereenvoudigd model van een logistiek proces. Vergelijkbaar met de 3D-modellen uit de CADCAM tijd maar dan realistischer omdat het model gevoed wordt met echte data – op basis van Internet of Things (IoT) – en dus realtime een kopie toont van de broer (of zus) in de fysieke wereld.

Toepassingen zijn o.a.:

  • Monitoring, simulatie van processen in de maakindustrie of de logistieke sector (zie de afbeelding: de haven van Rotterdam!).
  • Digital twin-gedreven productontwerp.

Ook interessant:

Onze mening?

Deze trend is een blijvertje. Naarmate de mogelijkheden tot visualisatie en rendering van beeld beter worden, er meer en meer realtime data beschikbaar komt en meer AI en AR (Augmented Reality) is het alleen maar logischer om modellen realistischer weer te geven. Kijk maar eens naar je navigatiesysteem in de auto. Waar we vroeger al blij waren met een grote pijl op ons dashboard, hebben we tegenwoordig een levensechte 3D kaart op een scherm groter dan grootste iPad.

Smart Spaces

Dit zijn fysieke (of digitale) ruimtes waar mensen en technologie-gedreven systemen met elkaar interacteren. Dat kunnen werk of woonomgevingen zijn, waar allerlei systemen realtime met elkaar en de gebruikers communiceren.

Waar kennen we dit ook alweer van? Inderdaad het huis van de toekomst, een initiatief van Neerlands meest bekende futuroloog Chriet Titulaer. Dit doorkijkje naar de toekomst – zoals men dat in 1989 zag – bevatte al veel smart technologie. Weliswaar niet via het web verbonden, maar de visie was er al.

Uit de oude doos:

De voorspelling van Gartner is dat we aan de vooravond staan van de grote doorbraak van dit fenomeen. En veel op dit vlak beschouwen we inmiddels al als heel ‘gewoon’. Online home security systemen zijn er legio, maar denk ook eens aan Toon van Eneco, Philips Hue, multiroom-systeem Sonos, Google assistent… Allemaal dingen waar we niet meer raar van opkijken. En met het tempo waarin IoT en AI zich ontwikkelen zullen er steeds meer slimme, connected apparaten en systemen in onze leefomgeving beschikbaar komen. En zal de manier waarop we met deze systemen communiceren ook gaan veranderen.

Onze mening?

Of dit nu ineens zo snel gaat als Gartner denkt, vragen wij ons af. De intelligentie in onze leefomgeving neemt toe, maar de mate waarin deze data vervolgens slim wordt gebruikt en/of wordt gecombineerd is nog maar beperkt. Spraakbediening kan overigens wel voor een versnelling zorgen aan de voorkant. Nu nog intelligentie en integratie van diensten aan de achterkant. Daar kunnen ethische en privacy/security-issues de technologische ontwikkeling wel weer in de weg staan.

We denken overigens graag mee over hoe jouw organisatie de data die je verzamelt slim (en ethisch verantwoord) in kan zetten om zowel je interne processen te verbeteren alsmede je serviceaanbod naar je klanten.

Autonomous Things

Deze trend kennen we allemaal wel. Dit zijn bijvoorbeeld drones en zelfrijdende auto’s. Een terrein waar enorm veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Ook hier spelen ontwikkelingen op het gebied van AI een belangrijke rol.

Neem deze magazijnrobot van Boston Dynamics:

Deze video toont overigens de kracht, maar ook de nog steeds aanwezige beperkingen van ‘intelligente robots’. Deze robot is vermoedelijk beter, sneller en maakt minder fouten dan ieder mens in deze specifieke functie. Zet je echter dezelfde robot in het park en laat hem papiertjes opruimen, dan is nog maar de vraag wat hij er van bakt! Nog los van het feit dat de robot daarvoor moet worden ingeleerd, zijn de grote grijpers totaal ongeschikt voor deze taak. Daarnaast is het park een veel minder geconditioneerde omgeving in vergelijking met het magazijn waar veel meer voorspelbaar is.

Een robot kan in veel gevallen niet tippen aan de veelzijdigheid en flexibiliteit van een mens. Hij (het?) is daarentegen heel goed inzetbaar voor repetitieve, gevaarlijke of zware taken. De mate van intelligentie in apparaten (autonomous things) neemt wel in rap tempo toe. Het duurt waarschijnlijk nog wel even voor we op de achterbank van een zelfrijdende auto van A naar B gaan, maar de mate van autonomie van de auto’s waar we nu in rijden is al op een behoorlijk niveau. Zo vertrouwen we al blindelings op dodehoek-detectie, ‘adaptive cruise control’ en laten we onze auto automatisch achteruit inparkeren.

Ook in de zakelijke dienstverlening is ‘robotisering’ een reële trend. Daar betekent het vooral het vervangen van mensenwerk door “slimme systemen”. Een voorbeeld van dergelijke systemen zijn chatbots. Zoals blijkt het een recent onderzoek worden deze al in grote mate actief ingezet in de dienstverlening van grote namen als ASR, Albert Heijn en Bol.com.

Het blijkt zelfs dat veel mensen vaak liever met een chatbot communiceren dan met een echte medewerker.

En dat gaat inmiddels ook prima, mits het over vrij algemene kwesties gaat en de chatbot binnen een voorspelbare context kan communiceren met de gebruiker.

Op hele specifieke kennisintensieve domeinen zijn de bots nog niet sterk. Zeker niet als de conversationele interpretatie ook nog een rol speelt. Neem bijvoorbeeld een huisarts. Tijdens een consult interpreteert de huisarts de klachten, stelt een diagnose en bepaalt een behandeling. Dat vraagt niet alleen om veel kennis van zaken, maar vooral ook om mensenkennis. De klacht van een 20-jarige patiënt en de 83-jarige die iedere week op de stoep staat, dient hij immers heel anders te interpreteren. Het kan nog lang duren voordat bots de huisarts overbodig maken.

Onze mening?

Wij denken dat robotisering in niet-geconditioneerde omgevingen nog toekomstmuziek is. Dat geldt niet alleen voor de volledig zelfrijdende auto, maar ook een zorgrobot of een schoonmaakrobot die werkelijk de hele mens overbodig maakt is nog lang niet in zicht. Wel denken we dat de vooruitgang op het gebied van spraakinteractie en beeldherkenning in combinatie met AI ertoe gaat leiden dat veel taken die we nu nog door mensen laten doen, in de niet al te verre toekomst gerobotiseerd/geautomatiseerd kunnen gaan worden. Welke dit zijn hangt ook af van de mate waarin we als mens ‘klaar’ zijn om met machines te interacteren.

Zolang er sprake is van een beroep en taken die niet routinematig zijn, fijnmotorische vaardigheden vergen en/of zich in een omgeving afspelen waar veel gebeurt, zal de mens het nog lange tijd ‘winnen’ van de machine. Automatisering van deeltaken zal het werk van de toekomst veranderen, andere vaardigheden eisen van hele beroepsgroepen, maar niet per sé leiden tot minder banen.

Blockchain

Blockchain staat nog steeds hoog op de trend-kalender van Gartner. Op zich bijzonder, want veel verder dan grootschalige toepassingen in de hoek van crypto currency is blockchain eigenlijk nog niet gekomen. Het vermoeden bestaat dat Blockchain door veel partijen als experiment is ingezet op vraagstukken waar een centrale database net zo goed zou kunnen voldoen. Het gevolg hiervan is dat er wel veel implementaties zijn geweest bij organisaties die Gartner ondervraagt, hetgeen de ‘populariteit’ kan verklaren.

Voor de goede orde toch een korte toelichting. Wat is blockchain eigenlijk?

Om het even heel plat te slaan, blockchain is niets meer dan een database waarin alle transacties die plaatsvinden tussen partijen in een keten worden vastgelegd. Een boekhouding dus (general ledger) waaruit blijkt wie wat heeft uitgewisseld met wie en dus wat wiens eigendom is. Dat kan door alles in een centrale database op te slaan maar dan moet er wel één plek zijn – en een beheerder – die alle partijen vertrouwen. Die partij beheert immers “de waarheid”.

Blockchain is een techniek om iedereen die meedoet in de keten een eigen kopie (of een deel) van de ‘database’ op zijn eigen infrastructuur te laten bezitten. Het systeem zorgt ervoor dat bij iedere mutatie, alle kopieën netjes worden bijgewerkt. Doordat de data hierdoor over zoveel knooppunten is verspreid, wordt frauderen onmogelijk. De blockchain kan het namelijk zien als er iemand aan zijn kopie/deel heeft zitten rommelen.

Blockchain is zeer nuttig als je behoefte hebt aan een betrouwbare grootboek-administratie. Dat kan natuurlijk voor veel ‘transacties’ gelden. Geld, effecten, spaarpunten bij een tankstation, pensioenaanspraken, belastingen, maar misschien ook als je dingen van eigenaar wilt laten veranderen buiten de controle van de officiële instanties om. In feite waren/zijn eerdere de-centrale databases zoals de ‘Pirate bay’ en eerder nog Napster ook zoiets.

Is blockchain nu echt een trend waar we veel mee moeten? Nee, niet per sé. Zo concludeert Gartner dat 85% van de huidige blockchain-implementaties beter met een centrale database had kunnen worden opgelost. Er wordt namelijk een zware prijs voor een gedistribueerde (blockchain)database betaald: snelheid! Het synchroniseren van alle kopieën kost tijd, waardoor het onmogelijk is een echt realtime beeld van de werkelijkheid te creëren bij alle knooppunten op hetzelfde moment.

Onze mening?

Alleen als er sprake is van de volgende kenmerken is inzetten van blockchain een overweging:

  • Is er sprake van wantrouwen in de keten? En is er ook geen betrouwbare ‘derde’ (zoals een bank)?
  • Willen we geen ‘dure’ betrouwbare derde partij in onze keten?
  • Is snelheid – realtime beeld – geen cruciale eis in onze keten?
  • Willen we de officiële instanties buiten onze administratie houden?

Als het antwoord op minstens 3 van bovenstaande vragen niet een overtuigend JA, dan is het toepassen van blockchain een leuke hobby, maar voegt het in ogen verder niets toe.

Dit is deel 1 van een tweedelige blog ‘tech trends voor dummies’. In deel 2 worden nog 6 trends kort toegelicht.

Deze blog is geschreven door Michiel Lampe, CEO bij Whyellow.

CEO bij Whyellow

Deel deze blog

Inspiratie nodig voor een kijkje in de toekomst van jouw organisatie?  Overweeg onze innovatie workshop!

Meer informatie

Gerelateerde blogs

  • UX design Whyellow blog
  • Detachering versus Team as a Service
  • Team as a Service -Oplossing tekort aan IT_ers?
2022-04-06T13:46:07+02:00
Ga naar de bovenkant